ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

25 ГОДИНИ СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ
05 ДЕКЕМВРИ 2019

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ „ПРО СПОРТ
„РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМАТА НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ“
„РОЛЯ НА СЕМЕЙСТВАТА В СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС“
„СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“