Мисията на Спешъл Олимпикс е  да организира целогодишно спортно-състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения, като им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявяват смелост, да изпитват радост, както и да осигури възможност да споделят дарбите и уменията си със своите семейства, своите връстници и общности.

Спешъл Олимпикс предоставя възможност за развитие чрез спорт на повече от 3 500 наши съграждани с интелектуални затруднения.

Заедно с роднините, треньорите и учителите на нашите атлети, повече от 15 000 българи са лично съпричастни към движението на Спешъл Олимпикс.