Спортен празник в ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци

В последния ден на месец септември, учениците от ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци показаха завидни спорти умения, включвайки се националната кампания на Спешъл Олимпикс България ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

Участие взеха деца от различни класове с помощта на своите учители. В надпреварата се включиха и ученици със специални образователни потребности, заедно със своя специален педагог Борис Борисов от Регионален център – Ловеч. Желаещите да участват в игрите бяха много и така общо 46 деца станаха част от спортния празник.

Всички млади спортисти получиха грамоти от Спешъл Олимпикс България за положените от тях усилия за приобщаване чрез спорт.

През 2021 г. Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

21-то издание на Европейската футболна седмица #EFW2021 на Спешъл Олимпикс се проведе в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids. И тази година #EFW2021 бе включена в Европейската седмица на спорта.

В рамките на националната кампания в периода 23-30 септември 2021 г. Спешъл Олимпикс България организира промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! по футбол, народна топка, индивидуални умения с топка с участие на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове за специална образователна подкрепа в различни точки на България. 

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка, както и други занимателни спортни игри.

 

Leave a Reply