Четвъртокласници от ОУ “Панайот Пипков”, град Ловеч играха заедно за приобщаване чрез спорт

В ОУ “Панайот Пипков”, град Ловеч учениците от четвърти клас с класен ръководител Мая Димитрова и ресурсен учител Иваничка Станева се включиха в глобалната кампания ,”ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯ”. В организираните игри на Спешъл Олимпикс взеха участие и учениците със специални образователни потребности.

“Да играем заедно” бе едно приятно забавление за всички участници, което предизвика техните усмивки. Децата получиха грамоти от Спешъл Олимпикс България за положените от тях усилия за приобщаване чрез спорт.

През 2021 г. Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

21-то издание на Европейската футболна седмица #EFW2021 на Спешъл Олимпикс се проведе в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids. И тази година #EFW2021 бе включена в Европейската седмица на спорта.

В рамките на националната кампания в периода 23-30 септември 2021 г. Спешъл Олимпикс България организира промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! по футбол, народна топка, индивидуални умения с топка с участие на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове за специална образователна подкрепа в различни точки на България. 

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка, както и други занимателни спортни игри.

Leave a Reply