МИНИСТЪР КРАЛЕВ: СПОРТЪТ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Обръщение на министъра на младежта и спорта Красен Кралев към участниците в международната конференция „Овластяване на младите хора с интелектуални затруднения чрез спорт – правата на децата в спорта“, организирана от Спешъл Олимпикс България, фондация “ПроСпорт”, дружество Европейско право и Спешъл Олимпикс Сърбия на 10 декември 2020.

Уважаеми участници в конференцията ,

Скъпи спортисти ,

 

        За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод Международния ден на човешките права. Всеобща декларация за правата на човека е сред най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война.

        За мен е чест, че на днешния ден  имам възможност да открия международната конференция „Овластяване на младите хора с интелектуални затруднения чрез спорт – правата на децата в спорта“. Радостен съм, че Министерството на младежта и спорта е партньор на „Спешъл Олимпикс България“ в организацията на този сериозен форум.

        Спортът е най-добрият начин за интеграция на хората с интелектуални затруднения и поздравявам „Спешъл Олимпикс България“ за неуморния труд, който полагат. Успехите, които ни носят нашите спортисти през годините на Световните игри и други състезания, са доказателство за това.

        Министерството на младежта и спорта като институция има мисията да създава и осигурява условия за спорт за децата, като съобразява изцяло политиките, мерките и дейностите си с Конвенцията на ООН за правата на детето и се стреми да утвърди правото на всяко дете да расте и развива потенциала си.

        Министерството изпълнява редица програми, свързани с развитието на активна физическа дейност за децата, чрез градивно използване на свободното им време, с целеви групи – деца с увреждания, интелектуални затруднения и деца в риск за равни възможности за спорт.  

        По Програма „Спорт за децата в свободното време“ ММС финансира проекти на спортни клубове, членове на федерации, организиращи безплатни спортни занимания за деца по плуване, лека атлетика, футбол, тенис, бадминтон и др. Програмата дава достъп на децата до спортна база и специалисти и се използва като превенция на заболяванията, заради ниска физическа активност и на агресията и вредните навици. Ежегодно по програмата се осъществяват над 40 000 спортни събития, в които участват около 7000 деца.

        По Програма „Спорт за деца в риск” ММС финансира проекти за безплатни активности за деца в риск. Програмата насърчава спортната изява на деца от уязвими социални групи и помага за интеграцията им в обществото. Проектите се реализират в цялата страна заедно с образователни и социални институции.

        По „Програма за развитие на спорта за хората с увреждания” ММС финансира проекти за дейности за адаптирани спортни дейности и участие в национални и международни състезания на хора с увреждания и интелектуални затруднения. Целта на Програмата е да се преодолее социалната изолация, с акцент към децата и младежите.

        ММС се стреми да прилага мерките за закрила на деца с изяви в спорта, реализирали се чрез финансово подпомагане и стипендии. Откриването, насочването и задържането на талантите в спорта са фактори за позитивен пример, който да привлече към активности децата. Стипендиите в областта на спорта на учениците в държавните спортни, общински и частни училища се осигуряват по мое предложение. Ежегодно около 500 изявени деца получават закрила чрез едногодишни стипендии в размер на 135 лева месечно.

        Правото на децата да избират бъдеща професионална реализация се осигурява чрез обособяване на селекция, спортно подобрение и изява на 7 000 ученици по 30 вида спорт в 18 общински и 6 държавни спортни училища. Насочването на учениците към обучение във вид спорт осигурява среда за развитие и бъдеща реализация в областта на спорта.

        ММС цели да защити правото на достъп до активности на всяко дете за увеличаване на субсидията, която държавата ежегодно предоставя на детските градини, училищата и висшите училища за физическа активност и спорт.

        От страна на Министерството на младежта и спорта винаги ще получавате подкрепа, бъдете здрави и Ви желая успешна конференция.

Leave a Reply