ПГСС „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ – ЛУКОВИТ СЪС СПОРТЕН ПРАЗНИК ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!

На 27.05.2022г в Професионална гимназия по селско стопанство ,,Сергей Румянцев” – гр.Луковит под ръководството на Биляна Михайлова – учител по физическо възпитание и спорт, се проведе спортен празник по футбол и народна топка под наслов ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! в рамките на Европейска футболна седмица на Спешъл Олимпикс‘2022.

В състезанието участваха 30 учениците на ПГСС,,Сергей Румянцев ” от 8 ,,в“ клас с класен ръководител Мирослав Братанов, от 11“в“ и 11“а“ клас.

За организацията помогнаха учителите Преслава Николова, Диляна Колева и Мирослав Братанов.

Учениците играха футбол на външните площадки и народна топка в училищния салон. Беше много забавно и пълно с емоции.

 

През 2022 година Европейската футболна седмица #EFW2022 на Спешъл Олимпикс се провежда в периода 20 – 29 май и е в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids.

През 2022 година Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

В рамките на националната кампания и Европейската футболна седмица в периода 20–29 май 2022 г. Спешъл Олимпикс България покани Центровете за специална образователна подкрепа, Регионални центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата от Пазарджишка, Сливенска, Старозагорска, Плевенска, Ловешка, Бургаска, Ямболска, Варненска, Добричка, Русенска, Силистренска, Разградска, Великотърновска, Габровска, Пловдивска, Смоленска, Хасковска, Кърджалийска, Търговищка, Шуменска, Благоевградска, Монтанска, Видинска и Софийска области да организират училищни промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол и народна топка с участие на СМЕСЕНИ ОТБОРИ на младежи със и без интелектуални затруднения.

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка.

Leave a Reply