В СУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” – БУРГАС ИГРАЯТ ЗАЕДНО! В ЕВРОПЕЙСКАТА ФУТБОЛНА СЕДМИЦА НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС

На 23 май 2022 година в салона на СУ „Добри Чинтулов“ град Бургас в партньорство с РЦПППО- Бургас се организира училищен промоционален спортен празник, свързан с  инициативата на  Спешъл Олимпикс България: ДА ИГРАЕМ ЗЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА. Празникът се организира в рамките на Европейска футболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022.  

В СУ “Добри Чинтулов” се организираха  състезания  по футбол и народна топка с ученици със специални образователни потребности и техни съученици под ръководството на  г-жа Владка Димитрова  – главен ресурсен учител в РЦПППО- Бургас , със съдеействието на  г-н Венелин Петков учител по физическо възпитание и спорт, под наблюдението на медицинския специалист  Красимира Георгиева. 

Учениците бяха разделени в отбори: 

ПО ФУТБОЛ : отбор “Странджа” и отбор “Черно море” 

ПО НАРОДНА ТОПКА: отбор “Чайка” и отбор “Изгрев” 

Победител в турнира по футбол стана отбор “Странджа” с 2:1. 

Победител по народна топка стана отбор “Изгрев”.

 

През 2022 година Европейската футболна седмица #EFW2022 на Спешъл Олимпикс се провежда в периода 20 – 29 май и е в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids.

През 2022 година Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

В рамките на националната кампания и Европейската футболна седмица в периода 20–29 май 2022 г. Спешъл Олимпикс България покани Центровете за специална образователна подкрепа, Регионални центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата от Пазарджишка, Сливенска, Старозагорска, Плевенска, Ловешка, Бургаска, Ямболска, Варненска, Добричка, Русенска, Силистренска, Разградска, Великотърновска, Габровска, Пловдивска, Смоленска, Хасковска, Кърджалийска, Търговищка, Шуменска, Благоевградска, Монтанска, Видинска и Софийска области да организират училищни промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол и народна топка с участие на СМЕСЕНИ ОТБОРИ на младежи със и без интелектуални затруднения.

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка.

Кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! през 2022 е с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Leave a Reply