УЧЕНИЦИ ОТ СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”- БУРГАС В ПОДКРЕПА НА #EFW2022 НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС

Във връзка с провеждане на Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс‘2022 и в подкрепа на кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!, ученици от 5 „а“ клас в СУ “Йордан Йовков” гр. Бургас, заедно със своя съученик със специални образователни потребности –  Христо Димитров, приеха предизвикателството и организираха скромен празник на 23 май 2022.

Със съдействието на учителя по физическо възпитание и спорт – г-н Желязко Янев, учениците се разделиха на два отбора от по 5 човека, като в единия отбор се включи и ученикът със СОП – Христо. Разясниха се правилата на футболната игра и се даде начало.

След две полувремена по 15 минути победи отбора на Христо.

Участниците останаха доволни и поздравиха своя съученик за спортсменския му дух.

В оспорваната надпревара отборите бяха подкрепяни от ресурсния учител Фотинка Краева – специален педагог в РЦПППО гр. Бургас, както и от всички момичета от класа.

През 2022 година Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

В рамките на националната кампания и Европейската футболна седмица в периода 20–29 май 2022 г. Спешъл Олимпикс България покани Центровете за специална образователна подкрепа, Регионални центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата от Пазарджишка, Сливенска, Старозагорска, Плевенска, Ловешка, Бургаска, Ямболска, Варненска, Добричка, Русенска, Силистренска, Разградска, Великотърновска, Габровска, Пловдивска, Смоленска, Хасковска, Кърджалийска, Търговищка, Шуменска, Благоевградска, Монтанска, Видинска и Софийска области да организират училищни промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол и народна топка с участие на СМЕСЕНИ ОТБОРИ на младежи със и без интелектуални затруднения.

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка.

Кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! през 2022 се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Leave a Reply